Operatörler

Swift dilindeki operatörleri keşfederek bir değer atamanın nasıl yapıldığını öğreneceksiniz.

Mentorluk

Randevu OluşturKredi Al

Swift dilindeki operatörleri keşfederek bir değer atamanın nasıl yapıldığını öğreneceksiniz.

Operatör Nedir?

Operatörler, bir veya birden fazla parametre (bunlara bu durumda operand ismi verilir) kabul eden ve bu parametrelere birtakım matematiksel veya mantıksal işlemler uygulayan özel karakterlerdir.

Operatör Tipleri

Gelin birlikte, Swift dilinde en yaygın olarak kullanılan çeşitli operatörleri inceleyelim!

Atama Operatörü

Swift dilinin en temel ve her kod yazdığınızda kullanacağız operatörü, atama operatörüdür. Bu operatör, bir değeri başka bir değere atamak için kullanılır ve “=” karakteri ile ifade edilir. “=” karakterinin sağında yer alan değer, solunda yer alan isme atanır.

	
	var yas = 18
	

Temel Aritmetik Operatörleri

Tıpkı normal hayatta olduğu gibi, Swift operatörleri ile de dört işlemi gerçekleştirebiliriz. Bunun için “+”, “-”, “*” ve “/” operatörlerini kullanırız.

	
 	var sonuc1 = 3 + 5
 	var sonuc2 = 3 - 5
 	var sonuc3 = 3 * 5
 	var sonuc4 = 3 / 5
	

Bu örneğin son satırındaki 0'ın nereden geldiğini merak ediyor olabilirsiniz. 3/5, 0.6'ya eşit değil midir? 🤔 Normalde evet, ancak burada Swift dilinin tipli sistemini kullandığımızı unutmamalıyız! Int, yani tam sayılarla işlem yapıyorsak, sonucumuz da sadece bir Int, yani tam sayı olabilir. Dolayısıyla 0.6 olan sonucun virgülden sonraki kısmı silinip, sadece 0 olarak kalmıştır. Eğer sonuç olarak virgüllü sayılar istiyorsak, Double tipini kullanmalıyız.

	
	var sonuc5 = 3.0 / 5.0
	

Aritmetik operatörlerini, aynı zamanda değişkenler üzerinde işlem yapmak için kullanabilir, hatta aynı değişkeni bir işlemin iki tarafında da kullanabiliriz!

	
 	var sonuc6 = sonuc1 + sonuc2
 	sonuc6 = sonuc6 + 5
	

Bileşik Atama Operatörleri

Son örneğimizde gördüğümüz değişken = değişken + x kalıbı, sık sık işimize yarayacaktır. Ancak size de biraz uzun gelmedi mi? Neyse ki bunu yazmanın çok daha kısa bir yolu var: bileşik atama operatörleri! “+=”, “-=”, “*=” ve” /=” şeklinde yazılan bu operatörler, soldaki değişkene sağda yazan değeri eklemeyi/çıkartmayı/çarpmayı/bölmeyi ifade eder.

	
 	let deger = 5
 	deger += 1
 	deger -= 3
 	deger *= 4
 	deger /= 6
	

Kalan Operatörü

Hatırlarsanız Int tipine bölme işlemi yaptığımızda, sonucun virgüllü kısmı siliniyordu. Bu durumda tabii ki işlemin kalanını da kaydetmiş olmuyoruz. Neyse ki kalan (modulo) operatörü ile bu durumu düzeltebiliriz! “%” olarak ifade edilen bu operatör, bir bölme işleminin kalanını verir.

	
	let kalan = 10 % 3
	

Sıradaki

Kontrol Akışı

Kod içerisinde bir kontrol mekanizması görevi gören ve durumları denetleyen “if-else” yapılarını kullanacaksınız.

Videolar

Swift Temellerine Giriş
Swift Temellerine Giriş
Teknolojinin Dili Kodlama
Teknolojinin Dili Kodlama
Playground Temelleri
Playground Temelleri
Veri Tipleri & Sabitler ve Değişkenler
Veri Tipleri & Sabitler ve Değişkenler
Operatörler
Operatörler
Kontrol Akışı
Kontrol Akışı
Fonksiyonlar
Fonksiyonlar
String'ler
String'ler
Objeler, Metotlar ve Özellikler
Objeler, Metotlar ve Özellikler
Xcode ile Tanışın
Xcode ile Tanışın
Struct
Struct
Class
Class
Koleksiyonlar
Koleksiyonlar
Döngüler
Döngüler
Xcode
Xcode
“Build”, “Run” ve “Debug”
“Build”, “Run” ve “Debug”
Arayüz Elemanlarını Yakından Tanıyın
Arayüz Elemanlarını Yakından Tanıyın
Dokümantasyon
Dokümantasyon
“Interface Builder” Temelleri
“Interface Builder” Temelleri
"UIKit" ile Kullanıcı Arayüzüne Giriş
"UIKit" ile Kullanıcı Arayüzüne Giriş
İlk Uygulama
İlk Uygulama
Kontrol Elemanları
Kontrol Elemanları
Autolayout & Stackview
Autolayout & Stackview
Optionals
Optionals
Tip Dönüşümleri
Tip Dönüşümleri
Guard
Guard
Uygulama Hayat Döngüsü ve Veri Modelleme
Uygulama Hayat Döngüsü ve Veri Modelleme
Scope Sabit & Değişken
Scope Sabit & Değişken
Enumerations
Enumerations
Protokoller
Protokoller
Segue ve Navigation Controller
Segue ve Navigation Controller
TabbarController
TabbarController
View Controller Hayat Döngüsü
View Controller Hayat Döngüsü
Basit Akışlar Oluşturmak
Basit Akışlar Oluşturmak
Uygulama Anatomisi ve Hayat Döngüsü
Uygulama Anatomisi ve Hayat Döngüsü
Model View Controller
Model View Controller
Uygulamanızda Veri Kaydedin
Uygulamanızda Veri Kaydedin
ScrollView
ScrollView
TableView Giriş
TableView Giriş
TableView İleri
TableView İleri
Verileri Kaydetmek
Verileri Kaydetmek
System View Controllers
System View Controllers
Uygulama Geliştirin
Uygulama Geliştirin
Karmaşık Veri Girişi Ekranları Oluşturmak
Karmaşık Veri Girişi Ekranları Oluşturmak
Closures
Closures
Extensions
Extensions
Pratik Animasyonlar
Pratik Animasyonlar
İnternet ile İletişime Geçin
İnternet ile İletişime Geçin
İnternet ile Çalışmak
İnternet ile Çalışmak
JSON
JSON
Concurrency
Concurrency