Pratik Animasyonlar

Doğru zaman ve doğru yerde kullanılan animasyonların eşsiz deneyimler sunduğu örnekleri inceleyeceksiniz.

Mentorluk

Randevu OluşturKredi Al

Doğru zaman ve doğru yerde kullanılan animasyonların eşsiz deneyimler sunduğu örnekleri inceleyecek, “Closure” dersindeki bilgilerden faydalanarak çeşitli animasyonlar oluşturmayı öğreneceksiniz.

UIViewPropertyAnimator Nedir?

UIKit üzerinde animasyonları yaratmak için iOS 10 ile birlikte tanıtılan UIViewPropertyAnimator sınıfını kullanıyoruz. Bu sınıfla animasyonlar yaratmak için ilk olarak bir animator objesi tanımlayıp, sonraysa bu objenin üzerinde startAnimation() metodunu çağırarak animasyonu başlatmanız yeterli.

Önemli: Her ne kadar bir animator objesi yaratmış olsanız da, startAnimation() metodu çağrılana kadar herhangi bir animasyon olmayacaktır.

UIViewPropertyAnimator sınıfının temelde yaptığı şey, ona verilen başlangıç ve bitiş durumlarının arasındaki animasyonu oluşturmaktadır. Başlangıç durumu, elemanların startAnimation() metodunun çağrıldığı andaki konumları (veya başka özellikleri — örneğin renk) olarak kabul edilir. Animator objesi yaratılırken ise bir bitiş durumu tanımlanır. UIViewPropertyAnimator de bu iki durum arasındaki animasyonu oluşturur. Dolayısıyla bizim işimiz aslında sadece, başlangıç ve bitiş durumlarını belirlemek olacak.

Tabii ki UIViewPropertyAnimator sınıfının birçok farklı özelliği var, ancak biz bunların arasından en temel dört tanesine odaklanacağız. UIViewPropertyAnimator hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz her zamanki gibi Apple’ın dokümantasyonunu inceleyebilirsiniz.

İlk olarak animator objemizi yaratırken vereceğimiz parametreleri inceleyelim:

  • duration: Animasyonun saniye biriminden süresini ifade eder. Bu sayı arttıkça animasyon yavaşlar, azaldıkça hızlanır.
  • dampingRatio: Animasyonun ne kadar pürüzsüz olduğunu ve ne kadar salındığını ifade eder ve 0 ila 1 arasında değerler alır. Bu sayı 0'a yaklaştıkça animasyon daha çok salınır/seker, 1'e yaklaştıkça ise daha pürüzsüz hale gelir ve salınmaz. Aynı animasyonun farklı dampingRatio değerleri ile bir karşılaştırmasını aşağıda görebilirsiniz.
Image for post
Sol: dampingRatio = 0.8 | Sağ: dampingRatio = 0.2
  • isReversed: Animasyonun ters yöne akıp akmadığını ifade eder. true değerini aldığında animasyon bitiş durumundan başlangıç durumuna akar.
  • pausesOnCompletion: Animasyonun tamamlandığında hala aktif olup olmayacağını ifade eder. true değerini aldığında animasyon bittiğinde inaktif hale gelir.

Sıradaki

İnternet ile Çalışmak

Bir uygulama ve internet arasındaki iletişimin nasıl gerçekleştiğini öğreneceksiniz.

Videolar

Swift Temellerine Giriş
Swift Temellerine Giriş
Teknolojinin Dili Kodlama
Teknolojinin Dili Kodlama
Playground Temelleri
Playground Temelleri
Veri Tipleri & Sabitler ve Değişkenler
Veri Tipleri & Sabitler ve Değişkenler
Operatörler
Operatörler
Kontrol Akışı
Kontrol Akışı
Fonksiyonlar
Fonksiyonlar
String'ler
String'ler
Objeler, Metotlar ve Özellikler
Objeler, Metotlar ve Özellikler
Xcode ile Tanışın
Xcode ile Tanışın
Struct
Struct
Class
Class
Koleksiyonlar
Koleksiyonlar
Döngüler
Döngüler
Xcode
Xcode
“Build”, “Run” ve “Debug”
“Build”, “Run” ve “Debug”
Arayüz Elemanlarını Yakından Tanıyın
Arayüz Elemanlarını Yakından Tanıyın
Dokümantasyon
Dokümantasyon
“Interface Builder” Temelleri
“Interface Builder” Temelleri
"UIKit" ile Kullanıcı Arayüzüne Giriş
"UIKit" ile Kullanıcı Arayüzüne Giriş
İlk Uygulama
İlk Uygulama
Kontrol Elemanları
Kontrol Elemanları
Autolayout & Stackview
Autolayout & Stackview
Optionals
Optionals
Tip Dönüşümleri
Tip Dönüşümleri
Guard
Guard
Uygulama Hayat Döngüsü ve Veri Modelleme
Uygulama Hayat Döngüsü ve Veri Modelleme
Scope Sabit & Değişken
Scope Sabit & Değişken
Enumerations
Enumerations
Protokoller
Protokoller
Segue ve Navigation Controller
Segue ve Navigation Controller
TabbarController
TabbarController
View Controller Hayat Döngüsü
View Controller Hayat Döngüsü
Basit Akışlar Oluşturmak
Basit Akışlar Oluşturmak
Uygulama Anatomisi ve Hayat Döngüsü
Uygulama Anatomisi ve Hayat Döngüsü
Model View Controller
Model View Controller
Uygulamanızda Veri Kaydedin
Uygulamanızda Veri Kaydedin
ScrollView
ScrollView
TableView Giriş
TableView Giriş
TableView İleri
TableView İleri
Verileri Kaydetmek
Verileri Kaydetmek
System View Controllers
System View Controllers
Uygulama Geliştirin
Uygulama Geliştirin
Karmaşık Veri Girişi Ekranları Oluşturmak
Karmaşık Veri Girişi Ekranları Oluşturmak
Closures
Closures
Extensions
Extensions
Pratik Animasyonlar
Pratik Animasyonlar
İnternet ile İletişime Geçin
İnternet ile İletişime Geçin
İnternet ile Çalışmak
İnternet ile Çalışmak
JSON
JSON
Concurrency
Concurrency