İptal - İade Politikası

TurkishKit - http://www.adimadimkodla.com sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Alıcılar, satın aldıkları eğitim/etkinlik programının satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

Satın alınan eğitim/etkinlik programı, TurkishKit tarafından belirlenen tarihte alıcıya verilir. Bu süre içinde eğitim/etkinlik programı gerçekleşmez ise, Alıcı sözleşmeyi sona erdirebilir.
Alıcı, satın aldığı eğitim/etkinlik programının bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının eğitim/etkinlik programını teslim yükümlülüğü sona erer ve TurkishKit eğitim/etkinlik programına katılmaya hak kazanamaz.

Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve eğitim/etkinlik programı süresinde gerçekleşmez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 15 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 15 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

TurkishKit Özel Etkinlikleri veya eğitimlerinin iptali TurkishKit tarafından saklı tutulur. Etkinlik veya eğitimler %85 oranında katılım gösterilmez ise etkinlik TurkishKit tarafından iptal edilir ve bu iptalden sonra 15 gün içinde eğitim/etkinlik bedelleri alıcının banka hesabına iade edilir.
TurkishKit Özel Etkinlikleri veya eğitimleri TurkishKit tarafından belirlenen gün ve saatlerde gerçekleştirilir. Belirlenen gün ve saatlerde gerçekleştirilen etkinliklerden sonra iade veya iptal söz konusu olamaz.

TurkishKit Özel Etkinlikleri veya eğitimleri TurkishKit tarafından belirlenen gün ve saatlerde gerçekleştirilir. Belirlenen gün ve saatlerde gerçekleştirilen etkinliklere bireylerin ödeme gerçekleştirdikten sonra katılmaması TurkishKit ile bağdaştırılamaz ve iptal - iade söz konusu olamaz.

İptal - İade politikasına uygun şartlarda iade gerçekleştirmek isteyen alıcı, hello@turkishkit.com adresine bildirim yapmak zorundadır. Bildirim yapıldıktan sonra onbeş (15) gün içerisinde iptal - iade işlemi sıraya alınır.

TurkishKit Özel Etkinlikleri veya eğitimleri belirlenen gün ve saatlerde gerçekleştirilmez ise alıcı iptal - iade hakkını kullanabilir.